Sint Jansdag

De Sint-Jansdag zoals we hem nu kennen is de herleving van een oude traditie van de Sint-Jansmarkt. Deze jaarmarkt ontstond in onze stad in de veertiende eeuw. Een dergelijke jaarmarkt bood kooplieden de gelegenheid hun waar te slijten en trok daarnaast ook o.a. artiesten, kwakzalvers en lieden van lichte zeden aan. De markt zorgde voor veel vertier en was een ware publiekstrekker. Rond 1700 raakte deze Bossche jaarmarkt behoorlijk in verval en in de negentiende eeuw verdween ze geruisloos van de stedelijke kalender.

Tot in 1998 Stichting de Knillispoort, gesteund door de Stadspartij Knillis, het initiatief nam om haar weer tot leven te wekken in een nieuwe formule: de Sint-Jansdag. Sint-Jansdag wordt meestal niet precies op 24 juni georganiseerd – de feestdag van Sint-Jan de Doper, waar de Bossche Sint-Jansmarkt naar was vernoemd – maar op de zaterdag die daar het dichtst bij ligt.

In het boekje dat in 2002 verscheen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Sint-Jansdag schreef wethouder R.J. van de Mortel o.a. het volgende: “Van harte onderstreep ik het initiatief van Stichting de Knillispoort om de Sint-Jansdag te organiseren. Het is bij uitstek een manier om een breed publiek te laten kennismaken met de amateurkunst, om belangstelling te wekken en gevoelens los te maken voor cultuur. Belangstelling voor en betrokkenheid bij cultuur leveren een positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en dat is belangrijk in onze samenleving.”

Tijdens de Sint Jansdag worden alle amateurverenigingen uit ‘s-Hertogenbosch in de gelegenheid gesteld zich te presenteren aan het winkelend publiek.